Žar ptica

Žar ptica društvo sa ograničenom odgovornošću koje se bavi prikupljanjem, obradom,trgovinom i reciklažom različitih vrsta otpada.

Pod otpadnim materijalom koji je predmet našeg tretmana podrazumevamo:
- sve vrste elektronskog i električnog otpada. Detaljnije
- plastičnu ambalažu
- gvožđe i obojeni metali /otpadno gvožđe, olovo, bakar, cink, aluminijum, aluminijumske konzerve, mesing, prohrom, akumulatori.

Ciljevi Žar Ptice Kao socijalno veoma odgovorna kompanija Žar ptica svoje ciljeve nalazi u razvijanju i poštovanju principa održivog razvoja:
- stalnim istraživanjem i pronalaženjem načina recikliranja specifičnih vrsta otpada
- istraživanjem mogućnosti reciklaže hazardnog otpada
- očuvanje životnog okruženja
- sprovođenjem akcija koje utiču na ekološku svest ljudi u saradnji sa nevladinim organizacijama

Posebno je izražena saradnja sa renomiranim institutima i univerzitetima.

O nama - Žar ptica